Specjalizujemy się w audycie systemów ochrony fizycznej oraz przygotowywaniu planów ochrony.

Kompleksowa analiza funkcjonowania przedmiotowych systemu ochrony fizycznej pozwala określić aktualny poziom zabezpieczenia badanej firmy oraz zidentyfikować nieprawidłowości, które mogą mieć znaczenie dla bezpieczeństwa zasobów rzeczowych, informacji, personelu i co najważniejsze – dla procesów realizowanych przez daną firmę.

Gotowy plan ochrony obiektu ma na celu zagwarantowanie jego bezpieczeństwa i ochronę przed niedozwolonymi działaniami.